Colofon

AllesOverDrinken.nl is ontwikkeld door Verslavingskunde Nederland in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, onderwerp problematisch alcoholgebruik. Onder de vlag van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek. Hieronder lees je het colofon van AllesOverDrinken.nl.

AllesOverDrinken.nl is in het kader van het Nationaal Preventieakkoord ontwikkeld door Verslavingskunde Nederland onder de vlag van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek. Dit product is gerealiseerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opdrachtgever 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Financiering 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Productie
Verslavingskunde Nederland

Projectuitvoering

 • Tamara de Bruijn
 • Jitske Hoogervorst
 • Hans Dupont
 • Ben Lebesque
 • Leonie Kamps
 • Sonja Basemans
 • Mary de Jong
 • Martje Doeve

Redactie

 • Martje Doeve
 • Katja Tremio, Stichting Positieve Leefstijl
 • Tamara de Bruijn
 • Jitske Hoogervorst
 • Leonie Kamps
 • Ferdi Tuinman, Zaga Digital Marketing
 • Maroussia Woortmeijer, Zaga Digital Marketing

Alcohol zelftest

 • Rik Crutzen, Maastricht University 
 • Eva Ehrlich, Trimbos-instituut
 • Tamara de Bruijn
 • Jitske Hoogervorst

Vormgeving, concept en ontwerp

 • Zaga Digital Marketing

Video en fotografie

Techniek

Modules op Allesoverdrinken

De software via Allesoverdrinken wordt gebruikt onder licentie van de rechthebbenden:

 • Arkin, Jellinek verslavingszorg
 • Stichting Tactus Verslavingszorg
 • Stichting Trimbos-Instituut, Netherlands institute of Mental Health and Addiction

Met medewerking van en met dank aan
Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA), Werkgroep Tweedelijn, Werkgroep Eerstelijn, Werkgroep Zwangeren, Werkgroep Ouderen, Werkgroep Jongeren, Werkgroep werkgevers, Programmalijn Preventie en Programmalijn Innovatie van Verslavingskunde Nederland, het Netwerkberaad, het Trimbos-instituut, Rianne Kasander, Floor van Bakkum, cliëntenraden & naastbetrokkenenraden.

Samenwerkingverband Vroegsignelering Alcoholproblematiek
Het Samenwerkingverband Vroegsignelering Alcoholproblematiek (SVA) staat voor een samenleving waar problematisch alcoholgebruik zo veel mogelijk wordt voorkomen – en als er toch sprake van is, tijdig wordt (h)erkend en behandeld. Wij dragen daaraan bij door ervoor te zorgen dat mensen met (risico op) problematisch alcoholgebruik sneller worden herkend en effectieve ondersteuning krijgen. Dit doen wij enerzijds door te stimuleren dat mensen zelf onderkennen dat zij problemen hebben met hun alcoholgebruik en hulp zoeken. Anderzijds door de hulpverlening toegankelijker en effectiever te maken.

Verslavingskunde Nederland
Verslavingskunde Nederland is een landelijk expertisenetwerk waarin verslavingszorginstellingen, cliëntenvertegenwoordigers en kenniscentra samenwerken om preventie, behandeling, herstel en reclassering te ontwikkelen en verbeteren. We werken samen aan onze ambitie: minder mensen raken verslaafd, en minder mensen komen in de problemen door verslaving, problematisch middelengebruik en/of risicovol gedrag dat kan leiden tot verslaving.

Adres: Piet Mondriaanplein 25. 3812 GZ Amersfoort
Postadres: Postbus 830. 3800 AV Amersfoort

Contact
Tamara de Bruijn - TdBruijn@verslavingskundenederland.nl
Jitske Hoogervorst - Jhoogervorst@verslavingskundenederland.nl 
Algemeen: allesoverdrinken@verslavingskundenederland.nl 

© 2021, Verslavingskunde Nederland
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Verslavingskunde Nederland.