Thema's

Logo Alles over drinken

Disclaimer

Allesoverdrinken.nl is ontwikkeld door Verslavingskunde Nederland in het kader van het Nationaal Preventieakkoord problematisch alcoholgebruik.

Verslavingskunde Nederland is kernpartner van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

Hieronder lees je de disclaimer van Allesoverdrinken.nl.

Decoratief Disclaimer Allesoverdrinken Verslavingskunde Nederland

AllesOverDrinken.nl is een website van VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en de daarbij aangesloten organisaties. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en/of de aangesloten organisaties zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie;

 • Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoeld je van achtergrondinformatie en hulpmiddelen met betrekking tot alcoholgebruik te voorzien. Wanneer je psychische of andere klachten hebt, raden wij aan contact op te nemen met je huisarts.

 • Op deze site staan zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. Ze zijn indicatief, raadpleeg bij klachten of voor een diagnose altijd je huisarts.

 • Namen van cliënten die je op deze site aantreft kunnen gefingeerd zijn om de privacy te waarborgen.

 • De beelden illustreren de tekst. De personen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de beschreven verhalen en situaties zijn niet altijd autobiografisch.

 • Foto's op onze site mogen in geen geval hergebruikt worden.

 • Deze website bevat verwijzingen naar websites die door andere partijen/organisaties dan VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND worden aangeboden, VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Toetsing van de Alcohol interventies op Alles over drinken

Er zijn duizenden apps en online interventies die kunnen bijdragen aan de gezondheid. Maar weten wat betrouwbaar en effectief is, is niet eenvoudig. Om deze zoektocht makkelijker te maken heeft Verslavingskunde Nederland de beste apps verzameld op AllesOverDrinken.nl. 

Er zijn in Nederland een aantal organisaties die online interventies onder de loep nemen en keuren. Onafhankelijke experts uit wetenschap, beleid en praktijk kijken naar kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid. De best erkende alcoholinterventies zijn terug te vinden op AllesOverDrinken.nl.

Er is gekeken in de volgende databanken:

 • Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut
 • CGL Loket Gezond Leven RIVM Interventiedatabase Gezond en Actief Leven
 • JGZ Interventiebibliotheek
 • Justitiële interventies
 • Online Hulpstempel (bestaat niet meer)
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Nederlands Huisartsen Genootschap & Thuisarts (NHG)
 • Toolkit e-mental health
 • Nell living lab
 • GGD Appstore
 • GGZ Appwegwijzer (in ontwikkeling)
Ga aan de slag met een
gezonder
leven

Door de check te doen en antwoord te geven op 4 korte vragen geven we je advies over welke apps, tips en hulpmiddelen bij jou passen. Daarna kun je een account aanmaken als je dat wilt.