Disclaimer

Allesoverdrinken.nl is ontwikkeld door Verslavingskunde Nederland in het kader van het Nationaal Preventieakkoord problematisch alcoholgebruik. Verslavingskunde Nederland is kernpartner van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek. Hieronder lees je de disclaimer van Allesoverdrinken.nl.

Allesoverdrinken.nl is een website van VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en de daarbij aangesloten organisaties. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND en/of de aangesloten organisaties zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie;

  • Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoeld je van achtergrondinformatie en hulpmiddelen met betrekking tot alcoholgebruik te voorzien. Wanneer je psychische of andere klachten hebt, raden wij aan contact op te nemen met je huisarts.

  • Op deze site staan zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. Ze zijn indicatief, raadpleeg bij klachten of voor een diagnose altijd je huisarts.

  • Namen van cliĆ«nten die je op deze site aantreft kunnen gefingeerd zijn om de privacy te waarborgen.

  • De beelden illustreren de tekst. De personen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de beschreven verhalen en situaties zijn niet altijd autobiografisch.

  • Foto's op onze site mogen in geen geval hergebruikt worden.

  • Deze website bevat verwijzingen naar websites die door andere partijen/organisaties dan VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND worden aangeboden, VERSLAVINGSKUNDE NEDERLAND heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.