Thema's

Logo Alles over drinken

Mondriaan

voor geestelijke gezondheidszorg

Samen werken aan herstel.
Voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg.
Mondriaan biedt persoonlijke en gespecialiseerde zorg, als mensen onvoldoende eigen vermogen en mentale veerkracht ervaren, met als doel deze te hervinden en te ontwikkelen, met als resultaat autonomie en een zinvol bestaan. 

Vandaag kregen al 245 bezoekers nieuwe inzichten. Jij ook?
Decoratief Mondriaan ggz

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg met ongeveer 37 locaties.

Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 mensen (volwassenen en kinderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek. Wij bieden ook forensische psychiatrie.

De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn.

Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg.

Ga aan de slag met een
gezonder
leven

Door de check te doen en antwoord te geven op 4 korte vragen geven we je advies over welke apps, tips en hulpmiddelen bij jou passen. Daarna kun je een account aanmaken als je dat wilt.