Verslavingszorg Noord Nederland

Specialist in verslavingszorg

De missie van Verslavingszorg Noord Nederland is: Perspectief bieden op een ander leven. Als je graag wat aan je issues met bepaalde middelen of gedrag (en eventueel andere psychische klachten) wilt doen, kun je hulp zoeken. VNN is er voor je, of het nu gaat om voorlichting, een adviesgesprek, of behandeling. VNN heeft locaties in Groningen, Friesland en Drenthe. 

Het zorgaanbod van VNN is gebaseerd op onze mensvisie. Deze visie luidt:

  • Mensen zijn autonoom
  • Verslaving beperkt die autonomie
  • Iedereen kan verslaafd raken
  • VNN ziet mensen als zelfstandige deelnemers aan de maatschappij en verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken. Daarnaast kan iedereen in deze maatschappij verslaafd raken.
  • Mede aan de hand van deze mensvisie wordt het zorgaanbod van VNN ontwikkeld en uitgevoerd.

Visie en ambities

VNN wil erkend zijn als dé expert in het behandelen van verslaving en psychiatrische comorbiditeit (dubbele diagnose). Dé expert die met haar netwerkpartners de meest effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen en baanbrekend is op het gebied van transgenerationele verslaving.

Dit wil VNN bereiken door:

  • de cliënt en het systeem centraal te stellen
  • samen te werken met andere organisaties, zodat cliënten optimale steun en zorg krijgen om weer zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen
  • de overdracht van verslaving van generatie op generatie te doorbreken.