Thema's

Logo Alles over drinken

Bijna 12% van de vrouwen dronk alcohol tijdens de zwangerschap.
Bij 2 van de 3 gaat dat om een paar slokjes. Bij 1 van de 3 om meer.
Van de vrouwen die borstvoeding gaven, zegt ongeveer 1 op de 5 dat ze tijdens die periode wel eens alcohol dronken.
Dat komt niet overeen met de nulnorm: helemaal geen alcohol drinken in de periode van 12 maanden voor tot en met 12 maanden na de zwangerschap.

Alcoholvrij opgroeien van kinderen

Bij Taskforce Alcoholvrije Start (TAS) slaan alle zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – de handen ineen voor het alcoholvrij opgroeien van kinderen.
“Want ieder kind heeft recht op een alcoholvrij start”, zegt Daniëlle Meije, Wetenschappelijk Medewerker Jeugd bij het Trimbos-instituut.
“We richten ons in eerste instantie op de professional. Via TAS willen we hen meer kennis en vaardigheden rondom alcohol en zwangerschap laten opdoen.
Zo zorgen we er samen voor dat op het juiste moment de juiste gesprekken worden gevoerd.”

Van professional naar publiek

In eerste instantie richt TAS zich dus op de professional. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • huisarts
  • verloskundige
  • fertiliteitsarts
  • kinderarts
  • kraamverzorgende
  • gynaecoloog
  • jeugdarts
  • jeugdverpleegkundige

Daniëlle: “Deze professionals brengen de nulnorm over op hun cliënten. Maar het is de bedoeling dat we uiteindelijk de doelgroep, direct gaan aanspreken, dus vrouwen en hun partners zelf.
Denk bijvoorbeeld aan voorlichting geven op scholen en aan studenten. Er is namelijk nog steeds sprake van onwetendheid over alcohol en zwangerschap.”

Er lijden meer kinderen onder alcoholschade, dan dat er kinderen met autisme zijn

Wat betreft die onwetendheid, er bestaan de gekste beweringen.
Zo zou je prima alcohol kunnen drinken, zo lang de placenta nog niet is volgroeid.
En het zou ook niet gevaarlijk zijn om te drinken als je in de laatste termijn van je zwangerschap zit.
“Dit soort beweringen zijn onjuist, maar zeer hardnekkig. Daardoor zijn er nog steeds vrouwen die alcohol blijven drinken voor of tijdens de zwangerschap of terwijl ze borstvoeding geven”, geeft Daniëlle aan.

Als een team

Maar het is niet alleen de taak van de vrouw om niet te drinken rondom een zwangerschap.
Ook de omgeving speelt hierin een grote rol.
Daniëlle: “We willen partners duidelijk maken dat de nulnorm ook voor hen geldt. Zeker tijdens de preconceptie, dus voor de bevruchting, vanaf het moment dat je zwanger probeert te raken.
Het blijkt dat veel zwangeren het moeilijk vinden om 9 maanden lang weerstand te bieden tegen alcohol. Alcohol is ook overal.
Partners kunnen hun vrouw steunen door dan sámen geen alcohol te drinken.

Bij TAS hanteren we de nulnorm, omdat alcohol altijd schadelijk kan zijn. De gevolgen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen per moment en persoon verschillen. Geen alcohol drinken is daarom de enige veilige optie. Door onderzoek schatten we in dat er meer kinderen lijden onder alcoholschade, dan dat er kinderen met autisme zijn. En alcoholschade is volledig vermijdbaar. Het is nergens voor nodig.”

Ga aan de slag met een
gezonder
leven

Door de check te doen en antwoord te geven op 4 korte vragen geven we je advies over welke apps, tips en hulpmiddelen bij jou passen. Daarna kun je een account aanmaken als je dat wilt.